Cược Baccarat - bet360

Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày: 16/08/2022

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng uỷ bet360 , hôm nay ngày 16 tháng 8 năm 2022, chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức Đại hội nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Tử Bình - Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Duy Phấn - Phó Bí thư đảng uỷ, đồng chí Bùi Tiến Dũng - Thường vụ Đảng uỷ, các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư các chi bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính.

Đại hội đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ giai đoạn 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Doãn Minh Toàn trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội

Trong giai đoạn 2020 -2022, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, sự nỗ lực của Chi bộ cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể đảng viên, quần chúng Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính đã đạt được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ luôn được đánh giá xếp loại tốt. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới mà trong các báo cáo đã nêu.

Đồng chí Dương Tử Bình chúc mừng đồng chí bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Dương Tử Bình - Bí thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Khả Toản là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí Nguyễn Khả Toản hứa sẽ luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.   

Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, có nhiều ý kiến đánh giá, góp ý về báo cáo chính trị của Chi bộ thể hiện tinh thần, trách nhiệm xây dựng của các đảng viên tham dự Đại hội. Với tình thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới của Đại hội, Chi bộ Phòng Tổ chức - hành chính sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Hoạt động Đảng bộ
Thống kê truy cập


Liên kết Website
bet360
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: anjapuntari.com
© 1956 Copyright: Cược Baccarat - bet360