Cược Baccarat - bet360


Phòng Tổ chức hành chính

1. Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng quản lý các mặt công tác về hành chính, tổng hợp thi đua trong cán bộ công nhân viên, tổ chức cán bộ, bảo vệ an ninh trật tự của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác tổ chức

- Quản lý công tác tổ chức nhân sự.

- Chuẩn bị nhân sự đề bạt viên chức quản lý, phát hiện bồi dưỡng và đào tạo viên chức quản lý kế cận.

- Trình Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm, điều động viên chức trong trường theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Công tác quản lý lao động và tiền lương, công tác bảo hiểm xã hội.

- Cấp giấy nghỉ phép cho viên chức và giáo viên theo chế độ.

- Đề xuất cho đi đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức.

- Công tác hưu trí, thôi việc, nghỉ việc.

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công tác an toàn lao động.

- Báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác của Nhà trường.

- Ký các loại công văn, giấy tờ theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng

- Thường trực công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật trong công chức, viên chức

- Công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ.

- Công tác thanh tra, giải quyết các khiếu tố, kiến nghị có liên quan đến công chức, viên chức và HSSV toàn trường.

- Xét biên chế và tuyển dụng công chức, viên chức.

- Quản lý viên chức của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

2.2. Văn thư lưu trữ

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ công văn giấy tờ của nhà trường.

- Tiếp nhận và phát hành các loại công văn giấy tờ trong và ngoài trường.

- Tiếp nhận và phân phối bưu phẩm, thư từ cho công chức, viên chức và học sinh, sinh viên.

- Đánh máy các văn bản của lãnh đạo trường.

- Quản lý con dấu

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy nhiệm.

- In, sao các loại văn bản, giấy tờ phục vụ các hoạt động của nhà trường.

2.3. Công tác hành chính

- Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với Nhà trường.

- Quản lý, điều động, sử dụng xe ô tô theo quy định Quản lý, sử dụng xe ôtô của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định (ban hành kèm theo Quyết định số 503/QĐ-CĐCNNĐ ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định)

- Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của Nhà trường.

- Phục vụ các điều kiện làm việc cho các đồng chí lãnh đạo và các hội nghị do Giám hiệu chủ trì.

- Quản lý phòng họp và phòng khách của trường

- Phục vụ các hội nghị, hội thảo.

- Chuẩn bị các cuộc họp của Ban Giám hiệu

- Phụ trách các buổi liên hoan, họp mặt của Nhà trường.

2.4. Công tác bảo vệ giữ gìn trật tự an ninh

- Công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý thiết bị PCCC.

- Trực và bảo vệ toàn bộ tài sản của Nhà trường

- Quản lý hệ thống đèn chiếu sáng trong toàn trường.

- Công tác tự vệ và quốc phòng.

- Công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Doãn Minh Toàn Thạc sĩ Trưởng phòng [email protected]
2 Phạm Trọng Ánh Nhân viên
3 Nguyễn Ngọc Bảo Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Ngọc Đức Nhân viên
5 Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên
6 Nguyễn Đình Hùng Nhân viên
7 Trần Thị Minh Nguyệt Giảng viên
Sự kiện nổi bật
Thống kê truy cập


Liên kết Website
bet360
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: anjapuntari.com
© 1956 Copyright: Cược Baccarat - bet360