Cược Baccarat - bet360


Trung tâm Truyền thông & Thư viện

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động thư viện của nhà trường, quản lý điều hành, bảo trì và duy trì hoạt động toàn bộ hệ thống mạng công nghệ thông tin và truyền thông, Website của nhà trường phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý điều hành của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản trị mạng, máy tính

- Quản lý kỹ thuật các trang thiết bị của toàn bộ hệ thống mạng công nghệ thông tin và truyền thông, Website của nhà trường

- Quản lý, cài đặt và duy trì hoạt động của máy chủ, quản trị hệ thống mạng LAN, hệ thống đường truyền Internet, đảm bảo hệ thống thông tin của nhà trường hoạt động thông suốt, ổn định 24/24 giờ.

- Quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động website, hệ thống thông tin tích hợp, Email, E-learning, các học liệu mở của nhà trường.

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển các dịch vụ, ứng dụng trên hệ thống mạng của nhà trường.

- Tổ chức khai thác và sử dụng các tài nguyên thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

- Tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục sự cố hệ thống mạng Internet và các máy tính của các đơn vị trong trường.

- Cấp phát và quản lý tài khoản thư điện tử cho tất cả công chức, viên chức trong trường.

- Cung cấp các dịch vụ tra cứu thông tin.

- Quản lý các phần mềm, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên dụng và kỹ năng khai thác các tài nguyên trên mạng Internet cho các đơn vị.

- Tổ chức tập huấn, chỉ dẫn, kiểm tra, kiểm soát bạn đọc tiếp cận, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin và tài liệu, các sản phẩm và dịch vụ  thông tin thư viện;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ yêu cầu phát triển của nhà trường.

 

- Đề xuất việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, công nghệ để nâng cao năng lực quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu của nhà trường về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong từng thời kỳ.

2.3. Thông tin thư viện

- Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu ( bao gồm tất cả các loại hình ấn phẩm, tài liệu… ), phòng đọc của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá;

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho của cán bộ công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin-thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện: đọc sách, báo, tài liệu tại chỗ, mượn mang về, khai thác và sử dụng tài liệu trên mạng Internet, các phòng đa phương tiện…..

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền giới thiệu tài liệu mới, tài liệu theo chuyên đề nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Lập kế hoạch mua sắm các loại sách, tài liệu… trình Hiệu trưởng để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên học sinh, sinh viên trong trường.

2.4. Biên tập thông tin

- Tham dự các sự kiện, hoạt động có tính thời sự trong Trường, thu thập, xử lý thông tin, biên tập bản tin trình Hiệu trưởng phê duyệt và đăng tải lên website,

- Thực hiện viết bài, đưa tin các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

- Khảo sát, tìm hiểu, phân tích đánh giá, tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau để biên tập tin tức phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Nhà trường.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Vũ Văn Minh Thạc sĩ Giám đốc [email protected]
2 Nguyễn Thanh Bằng Tiến sĩ Phó Giám đốc [email protected]
3 Lại Thị Minh Chuyên viên
4 Vũ Thị Thanh Lịch Chuyên viên
5 Lương Ngọc Tiến Chuyên viên
Sự kiện nổi bật
Thống kê truy cập


Liên kết Website
bet360
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: anjapuntari.com
© 1956 Copyright: Cược Baccarat - bet360