Cược Baccarat - bet360


KHOA - KHOA HỌC CƠ BẢN

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn học Chính trị theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường, của khoa.

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn chương trình và giáo trình giảng dạy có liên quan đến môn Chính trị - Pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ công nhân viên thuộc khoa.

- Quản lý toàn diện giáo viên, quản lý chất lượng giải quyết nghỉ phép cho giảng  viên theo đúng quy định của nhà trường, đề nghị khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

- Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn kỹ thuật cơ sở và khoa học cơ bản, ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

- Chủ trì biên soạn chư­ơng trình, giáo trình các môn kỹ thuật cơ sở và khoa học cơ bản cho các bậc đào tạo Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề và liên thông. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thể dục thể thao trong trường và các đoàn tham gia đi thi đấu ngoài trường và chỉ đạo chuyên môn các hoạt động thể dục thể thao do các đoàn thể do nhà trường tổ chức.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và làm mô hình học cụ phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy.

- Quản lý các trang thiết bị, phòng học chuyên dùng được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu tr­ưởng phân công.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Vũ Cao Hán Thạc sĩ Phó Trưởng khoa [email protected]
2 Trần Thị Vân Anh Giảng viên
3 Nguyễn Thị Thu Hằng Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Thị Thu Hiền Thạc sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Đức Mạnh Giảng viên
6 Lê Thị Minh Giảng viên
7 Nguyễn Thị Ngọc Thạc sĩ Giảng viên
8 Chu Thị Minh Phương Thạc sĩ Giảng viên
9 Trần Thị Lan Phương Giảng viên
10 Nguyễn Tiến Thịnh Thạc sĩ Giảng viên
11 Nguyễn Sơn Khải Giảng viên
12 Lê Xuân Hoan Thạc sĩ Giảng viên
13 Lê Văn Tiến Giảng viên
14 Hoàng Thị Toan Giảng viên
15 Phạm Thị Thuý Dự Giảng viên
16 Trần Thị Thanh Hảo Thạc sĩ Giảng viên
17 Vũ Thị Hương Thạc sĩ Giảng viên
18 Thái Thị Thu Hường Thạc sĩ Giảng viên
19 Nguyễn T. Thùy Linh Thạc sĩ Giảng viên
Sự kiện nổi bật
Thống kê truy cập


Liên kết Website
bet360
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: anjapuntari.com
© 1956 Copyright: Cược Baccarat - bet360