Cược Baccarat - bet360


KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

     Khoa Điện - Điện tử có chức năng: Quản lý và tổ chức đào tạo chuyên ngành Điện, Điện tử­ công nghiệp, Điện tử viễn thông, Điện tự động hoá cho các hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp, trong Trường và các hệ liên kết ngoài Trường.

     Quản lý toàn bộ hệ thống  máy móc, thiết bị, nhà  xưởng; tổ chức đào tạo nghề các bậc: Cao đẳng nghề; Trung cấp nghề; Sơ cấp nghề và giảng dạy thực hành cơ bản các học phần, môn học cho các lớp học sinh, sinh viên bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Quản lý và tổ chức giảng dạy chuyên ngành Điện tử­ công nghiệp, Điện tử viễn thông, Điện tự động hoá cho các hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp và công nhân kỹ thuật trong Trường và các hệ liên kết ngoài Trường, hợp tác liên kết với nước ngoài.

- Đào tạo nghề Điện và Điện tử ngắn hạn.

- Quản lý toàn diện giáo viên, Công nhân viên và học sinh sinh viên, quản lý chất lượng, giải quyết nghỉ phép cho GVCNV và HSSV theo quy định của  nhà Trường, đề nghị khen thưởng, kỷ luật CBGVCNV & học sinh, sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ công nhân viên thuộc khoa.

- Trên cơ sơ kế hoạch của phòng đào tạo, các khoa phải chịu trách nhiệm chính cùng phối hợp với phòng Đào tổ chức cho HSSV hệ chính quy đi  thực tập tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học và tổ chức sản xuất tại các doanh nghiệp.

- Tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể  thao & hoạt động vui chơi giải trí trong khoa và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của nhà trường.

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các ngành đào tạo tr­ước Hiệu trưởng.

- Biên soạn, chỉnh lý ch­ương trình, giáo trình các môn học các chuyên ngành thuộc khoa đào tạo. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và xây dựng kế hoạch bổ sung mua sắm, sửa chữa thiết bị máy móc và vật tư phục vụ cho quá trình đào tạo.

- Quản lý cơ sở vật chất, các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm các xưởng thực hành của Khoa.

- Tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị do Khoa quản lý. Chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động.

- Quản lý, tư­ vấn, sửa chữa, tổ chức thực hiện các ch­ương trình phát triển ngành Điện & điện tử, tự động hoá của nhà Trường.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, nhận các hợp đồng lắp đặt, sữa chữa các thiết bị Điện & điện tử, làm mô hình học cụ phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo Khoa.

- Quy hoạch, quản lý, sửa chữa hệ thống cung cấp điện phục vụ cho nhiệm vụ  đào tạo .

- Tham gia hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do hiệu Trưởng phân công

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn Văn Thi Thạc sỹ Phó Trưởng khoa [email protected]
2 Đinh Xuân Dư Thạc sĩ Giảng viên
3 Trần Thị Duyên Giảng viên
4 Ngô Văn Duyên Thạc sĩ Giảng viên
5 Phạm Tuấn Diệu Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Hà Giảng viên
7 Luyện Thị Huệ Giảng viên
8 Hoàng Tháp Mười Thạc sĩ Giảng viên
9 Đinh Thị Phin Thạc sĩ Giảng viên
10 Nguyễn Đức Phú Thạc sĩ Giảng viên
11 Đặng Thành Trung Giảng viên
12 Trần Công Ty Giảng viên
13 Tạ Hùng Việt Thạc sĩ Giảng viên
Sự kiện nổi bật
Thống kê truy cập


Liên kết Website
bet360
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: anjapuntari.com
© 1956 Copyright: Cược Baccarat - bet360