Cược Baccarat - bet360


KHOA CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG

     Khoa Công nghệ may thời trang có chức năng: Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo chuyên ngành công nghệ may cho các hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và các hệ liên kết ngoài Trường.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Quản lý và tổ chức giảng dạy chuyên ngành công nghệ may cho các hệ Cao đẳng,  Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề trong tr­ường và các hệ liên kết ngoài trường, hợp tác liên kết với nước ngoài.

- Đào tạo nâng bậc cho các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.

- Đào tạo nghề may ngắn hạn

- Quản lý toàn diện giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên, quản lý chất lượng giải quyết nghỉ phép cho GVCNV và HSSV theo quy định của nhà trư­ờng, đề nghị khen thưởng, kỷ luật CBGVCNV và HSSV.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ công nhân viên thuộc khoa.

- Trên cơ sở kế hoạch phòng Đào tạo, Khoa phải chịu trách nhiệm chính cùng phối hợp với Trung tâm tuyển sinh, Đào tạo  bồi dưỡng  và giới thiệu việc làm, tổ chức cho HSSV thực tập sản xuất nghiên cứu khoa học, tổ chức sản xuất tại các Công ty doanh nghiệp.

- Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí trong khoa và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của nhà trường.

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các chuyên ngành đào tạo trước Hiệu trưởng.

- Biên soạn chư­ơng trình, giáo trình các môn học của các chuyên ngành công nghệ may thời trang. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và xây dựng kế hoạch bổ sung mua sắm, sửa chữa thiết bị máy móc và vật tư phục vụ cho quá trình đào tạo.

- Quản lý cơ sở vật chất, các trang thiết bị, xưởng thực hành của khoa công nghệ may thời trang.

- Quản lý, tư vấn, tổ chức thực hiện các chương trình phát triển ngành công nghiệp may thời trang của Nhà trường.

- Quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh ngành may.

- Sản xuất quần áo bảo hộ học sinh, sinh viên.

- Nghiên cứu khoa học.

- Nhận các hợp đồng gia công và chuyển giao công nghệ may, làm mô hình học cụ phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Khoa.

- Tham gia hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu tr­ưởng phân công.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn T. Hồng Châm Thạc sĩ Trưởng khoa [email protected]
2 Phùng Thị Hoa Thạc sĩ Phó Trưởng khoa [email protected]
3 Lã Thị Duyên Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên
5 Trần Thị Thanh Thủy Thạc sĩ Giảng viên
6 Phan Thị Thu Hoài Giảng viên
7 Vũ Thị Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
8 Trần Thị Hương Giảng viên
9 Phạm Thị Lâm Giảng viên
10 Nguyễn Minh Giảng viên
11 Đỗ Trọng Nguyên Giảng viên
12 Phạm Lan Phương Thạc sĩ Giảng viên
13 Trần Thu Thảo Giảng viên
14 Trần Thị Hoàng Thủy Thạc sĩ Giảng viên
15 Trần Hải Yến Giảng viên
Sự kiện nổi bật
Thống kê truy cập


Liên kết Website
bet360
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: anjapuntari.com
© 1956 Copyright: Cược Baccarat - bet360