Cược Baccarat - bet360

DANH MỤC CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐẶC THÙ
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ
TT Tên ngành/nghề đào tạo Mã ngành/nghề Trình độ đào tạo
1 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 6510213 Cao đẳng
5510213 Trung cấp
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 Cao đẳng
3 Công nghệ ô tô (cấp độ Quốc gia) 6510216 Cao đẳng
5510216 Trung cấp
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 Cao đẳng
5510303 Trung cấp
5 Nguội sửa chữa máy công cụ 6520126 Cao đẳng
6 Cắt gọt kim loại (cấp độ Quốc tế) 6520121 Cao đẳng
5520121 Trung cấp
7 Hàn 6520123 Cao đẳng
5520123 Trung cấp
8 Điện công nghiệp và dân dụng 5520223 Trung cấp
9 Điện công nghiệp (cấp độ Quốc tế) 6520227 Cao đẳng
5520227 Trung cấp
10 May thời trang (cấp độ Quốc gia) 6540205 Cao đẳng
5540205 Trung cấp

 

Sự kiện nổi bật
Thống kê truy cập


Liên kết Website
bet360
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: anjapuntari.com
© 1956 Copyright: Cược Baccarat - bet360