Cược Baccarat - bet360

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày: 28/12/2023

     Ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại hội trường, bet360 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII.

đồng chí Dương Tử Bình, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc hội nghị

     Đến dự Hội nghị có đồng chí Dương Tử Bình, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Duy Phấn, phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Bùi Tiến Dũng, Thường vụ Đảng uỷ; Các đồng chí Bí thư các chi bộ và các đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự tại Hội trường tầng 5, nhà Hiệu bộ.

đồng chí Vũ Ngọc Hóa - Báo cáo viên trung ương, trưởng phòng Lý luận chính trị, ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nam Định báo cáo tại hội nghị

     Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe Báo cáo viên trung ương, trưởng phòng Lý luận chính trị, ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nam Định - đồng chí Vũ Ngọc Hóa trình bày những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII; trong đó tập trung vào bốn vấn đề chính: về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

đồng chí Nguyễn Duy Phấn, phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại hội nghị

     Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ nhà trườn, đồng chí Nguyễn Duy Phấn  yêu cầu các đồng chí đảng viên tiếp tục nghiên cứu thêm, nhận thức rõ các mục tiêu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII để làm mục tiêu, xây dựng nhà trường phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Hoạt động Đảng bộTin khácThống kê truy cập


Liên kết Website
bet360
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: anjapuntari.com
© 1956 Copyright: Cược Baccarat - bet360
Lên trên